Tidsbestilling

Mand. – torsd. 09.00-16.00 Fred. 09.00-14.00

Efter kl. 14.20  er det kun muligt at kontakte klinikken ved akutte problemstillinger. Tlf. svareren vil oplyse relevant mobilnummer.

Tlf. 98 42 44 50

Tid i konsultationen bestilles hos sekretæren. Alternativt kan du logge på selvbejeningsportalen. Du kan bestille tid hos den læge/behandler, du ønsker.

Vi skelner mellem akutte problemer (uopsættelige) og ikke-akutte problemer. Ved akutte problemer vil du blive omstillet til akutlægen, og der vil altid kunne aftales tid i konsultationen samme dag ved vedkommende. Der må derimod forventes en eller flere dages ventetid på ikke-akutte henvendelser.

I forbindelse med tidsbestillingen bedes du oplyse det forventede tidsforbrug. Enkelt tid ca. 10 min. Dobbelt tid ca. 20 min. Via selvbetjeningsportalen kan du markere ønske om  10 eller 20 minutters konsultation.

Ved ønske om konsultationstidspunkt uden for den almindelige åbningstid aftales dette ved direkte kontakt med lægen.

Til graviditetsundersøgelser og forebyggende børneundersøgelser afsættes rutinemæssigt 20-30 min.

Vi forsøger at planlægge vores arbejdsdag bedst muligt, så vi kan leve op til de indgåede tidsaftaler ,men der kan forekomme konsultationer, der kan forsinke vores tidsplan.