Praktisk info

Konsultation foregår kun efter aftale.
Mand. – torsd. 08.00 – 16.00
Fred. 08.00 – 14.00

Åben konsultation
Dagligt fra kl. 08.00 – 08.30. Tidsbestilling ikke nødvendig.
Der er adgang fra gaden til forgangen uden for klinikken fra kl. 07.30. Her er opsat en nummerrulle, og patienterne bedes trække et nummer ved ankomst. Herved sikres, at man så vidt muligt kommer ind efter tur.

Den åbne konsultation er først og fremmest til konsultationer af 5-10 min. varighed med enkle problemstillinger. Ved mere komplekse problemstillinger bedes man bestille tid i vores almindelige konsultationstid.

Man kan ønske at konsultere en bestemt læge, hvilket vi tilstræber at imødekomme afhængig af tidspres m.m.

Telefontider

Læge / sygeplejerske Personlig telefontid
Læge Thue Krarup Hansen kl. 09.30 – 10.00
Læge Lis Haack Olsen kl. 10.00 – 10.30
Læge Anders Vase kl. 10.30 – 11.00
Læge Carsten Jensen kl. 11.00 – 11.30
Læge Ann Brun Dissing kl. 11.30 – 12.00
Uddannelseslæge(r) kl. 11.45 – 12.00
Sygeplejerske Jette Dybro kl. 14.00 – 14.20 Mandag og tirsdag
Sygeplejerske Anni Storm kl. 14.00 – 14.20 Onsdag og torsdag


Hver morgen mellem kl.08.00 og 09.00 sidder akutvagten ved telefonen.Her aftales sygebesøg samt tid i konsultationen samme dag for akutte problemer.

Vi tilstræber at se de fleste patienter i konsultationen. Det giver de optimale betingelser for en god undersøgelse.

Akutte sygebesøg er altså kun at betragte som en nød- foranstaltning.Ikke akutte problemer vil som regel blive henvist til den almindelige tidsbestilling.

I telefontiden kan man få svar på tagne prøver samt få en kort samtale om problemer af lettere karakter. Længere samtaler bør foregå i konsultationen, så telefonen ikke blokeres til gene for andre patienter.

Tidsbestilling
Mand. – torsd. 09.00-16.00
Fred. 09.00-14.00

Efter kl. 14 er det kun muligt at kontakte klinikken ved akutte problemstillinger.
Tlf. svareren vil oplyse relevant mobilnummer.

Tlf. 98 42 44 50

Tid i konsultationen bestilles hos sekretæren.
Alternativt kan anvendes E-tidsbestilling via menupunktet “Kontakt klinikken”
Du kan bestille tid hos den læge du ønsker.

Vi skelner mellem akutte problemer (uopsættelige) og ikke-akutte problemer. Ved akutte problemer vil du blive omstillet til akutlægen, og der vil altid kunne aftales tid i konsultationen samme dag ved vedkommende. Der må derimod forventes en eller flere dages ventetid på ikke-akutte henvendelser.

I forbindelse med tidsbestillingen vil sekretæren som regel spørge til det forventede tidsforbrug. Enkelt tid ca. 10 min. Dobbelt tid ca. 20 min. Til graviditetsundersøgelser og fore- byggende børneundersøgelser afsættes rutinemæssigt 20-30 min.

Vi forsøger at planlægge vores arbejdsdag bedst muligt, så vi kan leve op til de indgåede tidsaftaler ,men der kan forekomme konsultationer, der kan forsinke vores tidsplan.

E-konsultation / E-tidsbestilling
Under menupunktet “Kontakt klinikken” kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægerne.

Lægevagten
Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage kan lægevagten kontaktes på
tlf. 70 15 03 00

Du kan læse om fornuftig brug af lægevagten på www.lægevagten.dk