PNEUMOKOKVACCINATION

PNEUMOKOKVACCINATION 2021   (Vaccination mod lungebetændelse)

Følgende borgere er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination:

 • Alle personer, der er fyldt 65 år.
 • Beboere på plejehjem
 • Personer med:
  • manglende eller dysfunktion af milten
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • liquorlækage
  • tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Cochlear implantation
  • udført stamcelletransplantation
  • udført organtransplantation
 • Personer under 18 år med:
  • cyanotiske hjertesygdomme
  • hjerteinsufficiens
  • palliativ operation for hjertesygdom
  • hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
  • kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose)
  • hypodynamisk respirationsinsufficiens
  • nefrotisk syndrom
  • immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor vedkommende ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.
 • Klinikken vaccinerer fra 1/10 2021. Tidsaftale nødvendig
 • Kontakt venligst sekretæren kl. 9-12 og 13-15
  Har du ikke mulighed for at komme på klinikken, kan du ringe og aftale tid til vaccination i hjemmet.

 

Lægerne Kirkepladsen