Nyheder

1. Juli 2019
Lis Haack Olsen har valgt at gå på pension efter mere end 30 års virke på klinikken.
Maja Høngaard indtræder samtidigt som ny kompagnon.

Sommer 2019
Medicinstuderende Sofie Vejby Thorndahl ansat som vikar.
Hun vil have funktioner både som sekretær og som sygeplejerske.