Nyheder

1. Juli 2019
Lis Haack Olsen har valgt at gå på pension efter mere end 30 års virke på klinikken.
Maja Høngaard indtræder samtidigt som ny kompagnon.