UDDANNELSESLÆGE

Læge Kaja Danielsen (f. 1995)

  • Er ansat som uddannelseslæge (KBU)  her på klinikken i perioden 1/9 2021 – 28/2 2022
  • Kaja har forud haft ½ års ansættelse på Hjørring sygehus

 

Læge Randi Hessellund Knudsen (f. 1991)

  • Er ansat som introlæge her på klinikken i perioden 1/9 2021 – 28/2 2022
  • Randi har forud haft ½ års ansættelse på sygehus og ½ års ansættelse i  almen praksis i Region Nordjylland.

 

Læge Helene Mejlvang Christensen (f. 1991)

  • Er ansat som uddannelseslæge (KBU + intro) her på klinikken i perioden 1/5 2021 – 30/4 2022
  • Helene har forud herfor haft ½ års ansættelse på Hjørring Sygehus

 

Angående uddannelseslæger:
Se iøvrigt nærmere under punktet Læger