Uddannelseslæge

Læge Caroline Hornes Pedersen (f.1989)
Er ansat som uddannelseslæge på klinikken i perioden 1/3-2018 – 31/8 2018.
Caroline har forinden haft ½ års ansættelse i Akutmodtagelsen på Hjørring Sygehus.

Læge Mathias Vognstrup (f. 1990)
Er ansat som uddannelseslæge på klinikken i perioden 1/9 2018 – 28/2 2019
Mathias har forinden haft ½ års ansættelse i Akutmodtagelsen på Hjørring Sygehus

Angående uddannelseslæger:
Se iøvrigt nærmere under punktet Læger