Uddannelseslæge

Læge Alexandra Bungum (f. 1992)

  • Er ansat som uddannelseslæge i klinikken i perioden 1/9 2020 til 28/2 2021
  • Alexandra har forud herfor haft ½ års ansættelse i akutmodtagelsen i Hjørring

 

Angående uddannelseslæger:
Se iøvrigt nærmere under punktet Læger