Uddannelseslæge

Læge Jakob Møller Jensen (f. 1993)

  • Er ansat som introlæge her på klinikken i perioden 1/3 2021 – 31/8 2021
  • Jakob har forud haft ½ års ansættelse på sygehus og ½ års ansættelse i en almen praksis i Region Midtjylland.

 

Læge Christopher Daather (f. 1994)

  • Er ansat som uddannelseslæge her på klinikken i perioden 1/3 2021 – 31/8 2021
  • Christopher har forud haft ½ års ansættelse på Hjørring Sygehus

 

Læge Helene Mejlvang Christensen (f. 1991)

  • Er ansat som uddannelseslæge (KBU + intro) her på klinikken i perioden 1/5 2021 – 30/4 2022
  • Helene har forud herfor haft ½ års ansættelse på Hjørring Sygehus

 

Angående uddannelseslæger:
Se iøvrigt nærmere under punktet Læger